Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności: Terminarz

  1. Do 10 września 2016 r. - przekazanie Okręgom i szkołom wytycznych do kolejnej edycji Olimpiady.

  2. Do 10 października - zgłoszenie do właściwego Okręgu udziału szkoły w Olimpiadzie.

  3. Do końca października zgłoszenie przez Komisje Okręgową do Komitetu Głównego gotowości przeprowadzenia zawodów II stopnia.

  4. I etap (szkolny) - listopad (I dekada) 2016 r.

  5. II etap (okręgowy) - 13 stycznia 2017 r.

  6. W ciągu pięciu dni od zakończenia eliminacji I etapu (szkolnego) właściwe komisje przesyłają protokół do Komisji Okręgowej, a po zakończeniu II etapu (okręgowego) do Komitetu Głównego Olimpiady.
    Opóźnienia w przesłaniu dokumentacji do Komisji Okręgowej mogą być przyczyną wykluczenia szkoły z uczestnictwa w Olimpiadzie.

  7. III etap (centralny) - 23-25 marca 2017 r.Copyright © 1999-2016 Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
XVI Edycja: Regulamin, Terminarz, Tematyka wiodąca, Literatura, Wykaz okręgów, Wzory protokołów
START | Lista laureatów | Komitet Główny | Sponsorzy | Galeria | Kontakt