Olimpiada Wiedzy

o Żywieniu i Żywności

Biblioteczka Olimpijska

Seria książek dotyczących tematyki wiodącej,
wydawana prawie z każdą kolejną edycją Olimpiady

więcej


Zbiór pytań i zadań

Książki zawierają pytania oraz zadania z etapów okręgowych i centralnych Olimpiady z lat 2009-2014
i 2004-2008

więcej

Sponsorzy

Podstawowe wydatki związane z organizacją Olimpiady pokrywa Ministerstwo Edukacji Narodowej


Fundatorzy nagród XXI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Przewodniczący Rady Miasta Szczecin
 • J.M. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Prezydent Miasta Szczecin
 • Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 • Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Zeelandia Sp. Zo.o.
 • Hotel Radisson Blu w Szczecinie
 • Sławomir Kosicki “CELIKO” S.A. w Poznaniu
 • Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych PAN
 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki i Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecina
 • Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie
 • Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie
 • Hotel Novotel w Szczecinie
 • Golden Tulip Residence Międzyzdroje
 • Honorowy Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności
 • Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności
 • Dziekan Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie
 • Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie
 • Agencja Rynku Rolnego OT w Szczecinie

Poza tym organizatorów etapu centralnego wspomogli:

 • Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz
 • Ciastkarnia- Piekarnia Żelek w Kamieniu Pomorskim
 • Elte Sp. z o.o. w Starym Czarnowie
 • Ewa i Jarosław Zamorscy S.J.
 • Gastrotrip s.c.
 • Grupa Reklamowa ZAPOL
 • Hurtownia nabiału AKA Sp. z o.o.
 • Hurtownia warzyw i owoców Adam Chomicz
 • Madar Dariusz Stanisław Watral w Przecławiu
 • MAT-EX Dorota Wabich
 • P.U.H. Koncept w Goleniowie
 • Rational AG
 • Selgros Cash&Carry w Szczecinie