Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności: Literatura


LITERATURA DOTYCZĄCA TEMATYKI WIODĄCEJ
 1. Ambroziak Z.: Produkcja piekarsko-ciastkarska. WSiP Spółka Akcyjna, Warszawa 2012.

 2. Flaczyk E., Górecka D., Korczak J. (red.): Towaroznawstwo żywności pochodzenia roślinnego. Wyd. UP w Poznaniu, Poznań 2012.

 3. Gawęcki J. (red.): Białka w żywności i żywieniu. Wyd. AR w Poznaniu, Poznań 2003.. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

 4. Gawęcki J., Obuchowski W. (red.): Produkty zbożowe. Technologia i rola w żywieniu. Wyd. UP w Poznaniu, 2016.

 5. Gąsiorowski H. (red.): Owies chemia i technologia. PWRiL, Poznań 1995.

 6. Gąsiorowski H. (red.): Jęczmień chemia i technologia. PWRiL, Poznań 1997.

 7. Gąsiorowski H. (red.): Pszenica chemia i technologia. PWRiL, Poznań 2004.

 8. Górecka D., Limanówka H., Superczyńska E., Żylińska-Kaczmarek M.: Żywienie i usługi gastronomiczne. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Część 2 i 3.Wyd. Format AB, Warszawa 2015.

 9. Konarzewska M.: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Cz. 2. Wyd. REA, Warszawa 2011.

 10. Konińska G., Marczewska M., Źródlak M.: Celiakia i dieta bezglutenowa, praktyczny poradnik. Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, Warszawa 2012.

 11. 11. Obuchowski W.: Technologia przemysłowej produkcji makaronu. Wyd. AR w Poznaniu, Poznań 1997.


LITERATURA OBOWIĄZKOWA Z ZAKRESU GASTRONOMII, ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
 1. Czerwińska D., Kołłajtis-Dołowy A., Kozłowska K., Pietruszka B.: Podstawy żywienia człowieka. Format AB, Warszawa 2004.

 2. Drewniak E., Drewniak T.: Mikrobiologia żywności. WSiP, Warszawa 2015

 3. Dubert F., Jurgowiak M., Marko-Worłowska M., Zamachowski W.: Biologia na czasie 3. (zakres rozszerzony). Nowa Era, Warszawa 2015.

 4. Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.

 5. Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011.

 6. Górecka D., Limanówka H., Superczyńska E., Żylinska-Kaczmarek M.: Żywienie i usługi gastronomiczne. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Część 1. Wyd. Format AB, Warszawa 2015.

 7. Guzik M., Jastrzębska E., Kozik R., Matuszewska R., Pyłka-Gutowska E., Zamachowski W.: Biologia na czasie 1. (zakres rozszerzony). Nowa Era, Warszawa 2015.

 8. Kmiołek A.: Organizacja produkcji gastronomicznej. WSiP, Warszawa 2015.

 9. Kmiołek A., Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności. WSiP, Warszawa 2013.

 10. Kmiołek A., Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Technologia gastronomiczna. Część 1 i 2. WSiP, Warszawa 2013.

 11. Kunachowicz A., Nadolna I., Sińska B., Turlejska H.: Zasady żywienia. Planowanie i ocena, WSiP, Warszawa 2013.

 12. Litwin M., Styka-Wlazło Sz., Szymońska J.: To jest chemia 1. (zakres rozszerzony). Chemia ogólna i nieorganiczna. Nowa Era, Warszawa 2015.

 13. Litwin M., Styka-Wlazło Sz., Szymońska J.: To jest chemia 2. (zakres rozszerzony). Chemia organiczna. Nowa Era, Warszawa 2014.

 14. Szajna R,. Ławniczak D.: Usługi gastronomiczne. WSiP, Warszawa 2015.

 15. Zalewski S. (red.): Podstawy technologii gastronomicznej, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.

LITERATURA NIEOBOWIĄZKOWA DOTYCZĄCA PODSTAWOWYCH I STOSOWANYCH ASPEKTÓW ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
 1. Brzozowska A., Gawęcki J. (red.): Woda w żywieniu i jej źródła. Wyd. AR w Poznaniu, Poznań 2008.

 2. Brzozowska A. (red.): Składniki mineralne w żywieniu człowieka, Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Wyd. AR, Poznań 1999.

 3. Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

 4. Czapski J., Górecka D. (red.): Żywność prozdrowotna. Składniki i technologia. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2014.

 5. Flaczyk E., Górecka D., Korczak J. (red.): Towaroznawstwo produktów spożywczych. Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2006.

 6. Garnecka-Wrzosek B.: Usługi żywieniowe w hotelarstwie, Wyd. WSiP, Warszawa 2013.

 7. Gawęcki J., Baryłko-Piekielna N. (red.): Zmysły a jakość żywności i żywienia, Wyd. AR w Poznaniu, Poznań 2007.

 8. Gawęcki J., Czarnocińska J., Kulczak M.: Test do sprawdzania i oceny wiedzy żywieniowej „GAROTA”, Wyd. UP w Poznaniu, Poznań 2012.

 9. Gawęcki J., Jeszka J. (red.): Energia w żywności i żywieniu. Wyd. UP w Poznaniu, Poznań 2010. 10. Gawęcki J., Czarnocińska J., Korczak J., Kulczak M.: Zbiór zadań i pytań z Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności z lat 2009-2014. Format AB, Warszawa 2014.

 10. Gawęcki J., Korczak J., Czarnocińska J. Kulczak M.: Zbiór zadań i pytań z Olimpiady Wiedzy o Żywieniu z lat 2004-2008, Format AB, Warszawa, 2008.

 11. Gawęcki J., Krejpcio Z. (red.): Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Wyd. UP w Poznaniu, Poznań 2014.

 12. Gawęcki J. (red.): Ewolucja na talerzu. Wyd. UP w Poznaniu, Poznań 2014.

 13. Gawęcki J., Libudzisz Z. (red.): Mikroorganizmy w żywności i w żywieniu. Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2006.

 14. Gawęcki J. (red.): Prawda o tłuszczach, Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Wyd. AR, Poznań 1996.

 15. Gawęcki J. (red.): Witaminy, Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Wyd. AR, Poznań 2000.

 16. Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T (red).: Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.

 17. Gawęcki J. (red.): Współczesna wiedza o węglowodanach, Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Wyd. AR, Poznań 1998.

 18. Gawęcki J., Roszkowski W. (red.): Żywienie u progu i u schyłku życia. Wyd. UP w Poznaniu, Poznań 2013.

 19. Gawęcki J., Roszkowski W.(red.): Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

 20. Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A.: Ogólna technologia żywności. WN-T, Warszawa 2004.

 21. Sikorski Z.E (red.): Chemia żywności, WN-T, Warszawa 2002.

 22. Solomon E.P., Berg L.R., Martin D.W.: Biologia. Wyd. Multico, Warszawa 2014.

 23. Szajna R., Ławniczak D. : Obsługa kelnerska. Część 1 i 2. WSiP, Warszawa 2014.


Czasopisma

 • Bromatologia i Chemia Toksykologiczna

 • Problemy Higieny i Epidemiologii

 • Żywienie Człowieka i Metabolizm

 • Przegląd Zbożowo-Młynarski

 • Przegląd Piekarski i cukierniczy

 • Przegląd Gastronomiczny

 • Przemysł Spożywczy

 • Wiedza i ŻycieCopyright © 1999-2016 Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
XVI Edycja: Regulamin, Terminarz, Tematyka wiodąca, Literatura, Wykaz okręgów, Wzory protokołów
START | Lista laureatów | Komitet Główny | Sponsorzy | Galeria | Kontakt