Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności: Literatura


LITERATURA DOTYCZĄCA TEMATYKI WIODĄCEJ
 1. Brzozowska A., Gawęcki J. (red.): Woda w żywieniu i jej źródła, Wyd. AR w Poznaniu, Poznań 2008.

 2. Fletcher H.L., Hickey G.I., Winter P.C.: Genetyka. Krótkie wykłady, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011.

 3. Gawęcki J., Roszkowski W. (red.): Żywienie u progu i schyłku życia, Wyd. UP w Poznaniu, Poznań 2013.

 4. Gawęcki J., Jeszka J. (red.): Energia w żywności i żywieniu, Wyd. UP w Poznaniu, Poznań 2010.

 5. Górski J. (red.): Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.

 6. Gawęcki J., Roszkowski W. (red.): Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, PWN, Warszawa 2009.

 7. Jarosz M.: Żywienie osób w wieku starszym, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

 8. Jarosz M. (red.): Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia, Wyd. IŻŻ, Warszawa 2008.

 9. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. (red.): Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

 10. Krawczyński M.: Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie, Help Med., Kraków 2008.

 11. Socha J. (red.): Żywienie dzieci zdrowych i chorych, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 1998.

 12. Wądołowska L.: Żywieniowe podłoże zaburzeń zdrowia w Polsce, Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn 2010.


LITERATURA OBOWIĄZKOWA DOTYCZĄCA PODSTAWOWYCH I STOSOWANYCH ASPEKTÓW ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
 1. Bogdańska Zarembina A., Matusewicz E. I., Matusewicz J.: Chemia dla szkół średnich 1, WSiP, Warszawa 1999.

 2. Bogdańska Zarembina A., Matusewicz E. I., Matusewicz J.: Chemia dla szkół średnich 2, WSiP, Warszawa 1999.

 3. Czerwińska D., Kołłajtis-Dołowy A., Kozłowska K., Pietruszka B.: Podstawy żywienia człowieka. Format AB, Warszawa 2004.

 4. Drewniak E., Drewniak T.: Mikrobiologia żywności. WSiP, Warszawa 2001.

 5. Flis K., Procner A.: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem Część II, III, WSiP, Warszawa 1995.

 6. Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.

 7. Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T. (red.): Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

 8. Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011.

 9. Górecka D., Limanówka H., Superczyńska E., Żylinska-Kaczmarek M.: Technologia gastronomiczna z obsługą konsumenta Część 2 i 3, Format AB, Warszawa 2006.

 10. Kunachowicz A., Nadolna I., Sińska B., Turlejska H.: Zasady żywienia. Planowanie i ocena, WSiP, Warszawa 2013.

 11. Lewiński W.: Biologia 3, Podręcznik dla klasy III liceum ogólnokształcącego, Wyd. OPERON, Rumia 2001.

 12. Mikuta B.: Technologia gastronomiczna z obsługą konsumenta, Część 1. Format AB, Warszawa 2000.

 13. Mossor-Pietraszewska T., Stachowiak R., Strzałka J.: Biologia. Anatomia i fizjologia człowieka. Podręcznik dla klasy pierwszej liceum i technikum, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2003.

 14. Szewczyński J., Skrodzka Z.: Higiena żywienia, PZWL, Warszawa 1994.

 15. Zalewski S. (red.): Podstawy technologii gastronomicznej, Wyd. NaukowoTechniczne, Warszawa 1998.

 16. Ziemlański Ś: Podstawy prawidłowego żywienia człowieka. Zalecenia żywieniowe dla ludności w Polsce, Wyd. Instytut Danone, Warszawa 1998.


LITERATURA NIEOBOWIĄZKOWA DOTYCZĄCA PODSTAWOWYCH I STOSOWANYCH ASPEKTÓW ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
 1. Biernat J.: Żywienie, żywność a zdrowie, Wyd. ASTRUM, Wrocław 2001.

 2. Brzozowska A. (red.): Składniki mineralne w żywieniu człowieka, Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Wyd. AR, Poznań 1999.

 3. Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

 4. Dzieniszewski J., Szponar L., Szczygieł B., Socha J. (red.): Podstawy naukowe żywienia w szpitalach, Wyd. IŻŻ, Warszawa 2001.

 5. Flaczyk E., Górecka D., Korczak J. (red.): Towaroznawstwo produktów spożywczych. Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2006.

 6. Garnecka-Wrzosek B.: Usługi żywieniowe w hotelarstwie, Wyd. WSiP, Warszawa 2013.

 7. Gawęcki J., Baryłko-Piekielna N. (red.): Zmysły a jakość żywności i żywienia, Wyd. AR w Poznaniu, Poznań 2007.

 8. Gawęcki J., Czarnocińska J., Kulczak M.: Test do sprawdzania i oceny wiedzy żywieniowej „GAROTA”, Wyd. UP w Poznaniu, Poznań 2012.

 9. Gawęcki J., Korczak J., Czarnocińska J.: Zbiór zadań i pytań z Olimpiady Wiedzy o Żywieniu z lat 1996-2003, Wyd. ZCE, Szczecin 2003.

 10. Gawęcki J., Korczak J., Czarnocińska J. Kulczak M.: Zbiór zadań i pytań z Olimpiady Wiedzy o Żywieniu z lat 2004-2008, Format AB, Warszawa, 2008.

 11. Gawęcki J., Libudzisz Z. (red.): Mikroorganizmy w żywności i w żywieniu. Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2006.

 12. Gawęcki J. (red.): Białka w żywności i żywieniu, Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Wyd. AR, Poznań 1997.

 13. Gawęcki J. (red.): Prawda o tłuszczach, Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Wyd. AR, Poznań 1996.

 14. Gawęcki J. (red.): Witaminy, Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Wyd. AR, Poznań 2000.

 15. Gawęcki J. (red.): Współczesna wiedza o węglowodanach, Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Wyd. AR, Poznań 1998.

 16. Keller J.S.: Zarys bioenergetyki człowieka. Organizm w ontogenezie. Wyd. SGGW, Warszawa 1997.

 17. Lempka A. (red.): Towaroznawstwo - produkty spożywcze. PWE, Warszawa 1985.

 18. Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A.: Ogólna technologia żywności. WN-T, Warszawa 2004.

 19. Sikorski Z.E (red.): Chemia żywności, WN-T, Warszawa 2002.

 20. Szajna R., Ławniczak D., Ziaja A.: Obsługa gości, Część 1 i 2, Rea, Warszawa 2007.

 21. Świderski F. (red.): Żywność wygodna i funkcjonalna, WN-T, Warszawa 1999.


Czasopisma

 • Bromatologia i Chemia Toksykologiczna

 • Problemy Higieny i Epidemiologii

 • Roczniki PZH

 • Żywienie Człowieka i Metabolizm

 • Żywność. Nauka. Technologia. Jakość

 • Przegląd Gastronomiczny

 • Przemysł Spożywczy

 • Wiedza i ŻycieCopyright © 1999-2014 Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
XVI Edycja: Regulamin, Terminarz, Tematyka wiodąca, Literatura, Wykaz okręgów, Wzory protokołów
START | Lista laureatów | Komitet Główny | Sponsorzy | Galeria | Kontakt