Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności: Literatura


LITERATURA DOTYCZĄCA TEMATYKI WIODĄCEJ
 1. Gawęcki J., Krejpcio Z. (red.): Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Wyd. UP w Poznaniu, Poznań 2014.

 2. Delavier F., Gundill M.: Suplementy żywnościowe dla sportowców. JK, Łódź, 2010.

 3. Dziubek Z. (red.): Choroby zakaźne i pasożytnicze. Wyd. Lek. PZWL. Warszawa 2005.

 4. Gawęcki J., Pietraszewska T (red).: Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.

 5. Gertig H., Duda G.: Żywność a zdrowie i prawo. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

 6. Jarosz M.: Suplementy diety a zdrowie. PZWL, Warszawa, 2008.

 7. Piotrowski J.K. (red.). Podstawy toksykologii. Kompendium dla studentów szkół wyższych. WNT, Warszawa, 2006.

 8. Schwarz G., Carlsson S. Alergie pokarmowe przyczyny rozpoznawanie prawidłowe odżywianie. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2003.


LITERATURA OBOWIĄZKOWA DOTYCZĄCA PODSTAWOWYCH I STOSOWANYCH ASPEKTÓW ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
 1. Bogdańska Zarembina A., Matusewicz E. I., Matusewicz J.: Chemia dla szkół średnich 1, WSiP, Warszawa 1999.

 2. Bogdańska Zarembina A., Matusewicz E. I., Matusewicz J.: Chemia dla szkół średnich 2, WSiP, Warszawa 1999.

 3. Czerwińska D., Kołłajtis-Dołowy A., Kozłowska K., Pietruszka B.: Podstawy żywienia człowieka. Format AB, Warszawa 2004.

 4. Drewniak E., Drewniak T.: Mikrobiologia żywności. WSiP, Warszawa 2001.

 5. Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.

 6. Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T. (red.): Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

 7. Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011.

 8. Górecka D., Limanówka H., Superczyńska E., Żylinska-Kaczmarek M.: Technologia gastronomiczna z obsługą konsumenta Część 2 i 3, Format AB, Warszawa 2006.

 9. Kmiotek A., Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności. WSiP, Warszawa 2013.

 10. Kmiotek A., Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Technologia gastronomiczna. Część 1 i 2. WSiP, Warszawa 2013.

 11. Kunachowicz A., Nadolna I., Sińska B., Turlejska H.: Zasady żywienia. Planowanie i ocena, WSiP, Warszawa 2013.

 12. Lewiński W.: Biologia 3, Podręcznik dla klasy III liceum ogólnokształcącego, Wyd. OPERON, Rumia 2001.

 13. Mikuta B.: Technologia gastronomiczna z obsługą konsumenta, Część 1. Format AB, Warszawa 2000.

 14. Mossor-Pietraszewska T., Stachowiak R., Strzałka J.: Biologia. Anatomia i fizjologia człowieka. Podręcznik dla klasy pierwszej liceum i technikum, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2003.

 15. Szewczyński J., Skrodzka Z.: Higiena żywienia, PZWL, Warszawa 1994.

 16. Zalewski S. (red.): Podstawy technologii gastronomicznej, Wyd. NaukowoTechniczne, Warszawa 1998.

 17. Ziemlański Ś: Podstawy prawidłowego żywienia człowieka. Zalecenia żywieniowe dla ludności w Polsce, Wyd. Instytut Danone, Warszawa 1998.


LITERATURA NIEOBOWIĄZKOWA DOTYCZĄCA PODSTAWOWYCH I STOSOWANYCH ASPEKTÓW ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
 1. Biernat J.: Żywienie, żywność a zdrowie, Wyd. ASTRUM, Wrocław 2001.

 2. Brzozowska A., Gawęcki J. (red.): Woda w żywieniu i jej źródła. Wyd. AR w Poznaniu, Poznań 2008.

 3. Brzozowska A. (red.): Składniki mineralne w żywieniu człowieka, Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Wyd. AR, Poznań 1999.

 4. Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

 5. Dzieniszewski J., Szponar L., Szczygieł B., Socha J. (red.): Podstawy naukowe żywienia w szpitalach, Wyd. IŻŻ, Warszawa 2001.

 6. Flaczyk E., Górecka D., Korczak J. (red.): Towaroznawstwo produktów spożywczych. Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2006.

 7. Garnecka-Wrzosek B.: Usługi żywieniowe w hotelarstwie, Wyd. WSiP, Warszawa 2013.

 8. Gawęcki J., Baryłko-Piekielna N. (red.): Zmysły a jakość żywności i żywienia, Wyd. AR w Poznaniu, Poznań 2007.

 9. Gawęcki J., Czarnocińska J., Kulczak M.: Test do sprawdzania i oceny wiedzy żywieniowej „GAROTA”, Wyd. UP w Poznaniu, Poznań 2012.

 10. Gawęcki J., Jeszka J. (red.): Energia w żywności i żywieniu. Wyd. UP w Poznaniu, Poznań 2010.

 11. Gawęcki J., Korczak J., Czarnocińska J.: Zbiór zadań i pytań z Olimpiady Wiedzy o Żywieniu z lat 1996-2003, Wyd. ZCE, Szczecin 2003.

 12. Gawęcki J., Korczak J., Czarnocińska J. Kulczak M.: Zbiór zadań i pytań z Olimpiady Wiedzy o Żywieniu z lat 2004-2008, Format AB, Warszawa, 2008.

 13. Gawęcki J., Libudzisz Z. (red.): Mikroorganizmy w żywności i w żywieniu. Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2006.

 14. Gawęcki J. (red.): Białka w żywności i żywieniu, Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Wyd. AR, Poznań 1997.

 15. Gawęcki J. (red.): Prawda o tłuszczach, Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Wyd. AR, Poznań 1996.

 16. Gawęcki J. (red.): Witaminy, Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Wyd. AR, Poznań 2000.

 17. Gawęcki J., Roszkowski W. (red.): Żywienie a zdrowie publiczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.

 18. Gawęcki J. (red.): Współczesna wiedza o węglowodanach, Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Wyd. AR, Poznań 1998.

 19. Gawęcki J., Roszkowski W. (red.): Żywienie u progu i u schyłku życia. Wyd. UP w Poznaniu, Poznań 2013.

 20. Keller J.S.: Zarys bioenergetyki człowieka. Organizm w ontogenezie. Wyd. SGGW, Warszawa 1997.

 21. Lempka A. (red.): Towaroznawstwo - produkty spożywcze. PWE, Warszawa 1985.

 22. Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A.: Ogólna technologia żywności. WN-T, Warszawa 2004.

 23. Sikorski Z.E (red.): Chemia żywności, WN-T, Warszawa 2002.

 24. Szajna R., Ławniczak D., Ziaja A.: Obsługa gości, Część 1 i 2, Rea, Warszawa 2007.

 25. Świderski F. (red.): Żywność wygodna i funkcjonalna, WN-T, Warszawa 1999.

 26. Wądołowska L.: Żywieniowe podłoże zaburzeń zdrowia w Polsce. Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn 2010.


Czasopisma

 • Bromatologia i Chemia Toksykologiczna

 • Problemy Higieny i Epidemiologii

 • Roczniki PZH

 • Żywienie Człowieka i Metabolizm

 • Żywność. Nauka. Technologia. Jakość

 • Przegląd Gastronomiczny

 • Przemysł Spożywczy

 • Wiedza i ŻycieCopyright © 1999-2015 Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
XVI Edycja: Regulamin, Terminarz, Tematyka wiodąca, Literatura, Wykaz okręgów, Wzory protokołów
START | Lista laureatów | Komitet Główny | Sponsorzy | Galeria | Kontakt