XIX Finał Olimpiady
w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie
19-21 marca 2015 r.

Czwartek 19.03.2015Piątek 20.03.2015Sobota 21.03.2015

Copyright © 1999-2021 Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
XVI Edycja: Regulamin, Terminarz, Tematyka wiodąca, Literatura, Wykaz okręgów, Wzory protokołów
START | Lista laureatów | Komitet Główny | Sponsorzy | Galeria | Kontakt