Olimpiada Wiedzy

o Żywieniu i Żywności

Biblioteczka Olimpijska

Seria książek dotyczących tematyki wiodącej,
wydawana prawie z każdą kolejną edycją Olimpiady

więcej


Zbiór pytań i zadań

Książki zawierają pytania oraz zadania z etapów okręgowych i centralnych Olimpiady z lat 2009-2014
i 2004-2008

więcej

Wzór zgłoszenia i protokół

  • Zgłoszenie szkoły do Olimpiady pobierz
  • Protokół z eliminacji szkolnych pobierz

Zwrot kosztów podróży

Zwrot kosztów podróży uczestników na eliminacje okręgowe 2018r.:

Zwrot kosztów podróży uczestników na eliminacje okręgowe (i z powrotem) może nastąpić:
  • I. Na podstawie biletów – zniżka 37%, kl. 2, pociąg Regio, Inter Regio i TLK, w przypadku ich braku również Intercity lub autobus. Nie należy łączyć biletów uczestników z biletami innych osób.
    Na odwrocie biletu napisać czytelnie imię i nazwisko uczestnika lub uczestników gdy dotyczy dwójki uczniów.
    *Zachowane bilety razem z wypełnionym formularzem, wysłać na adres Komitetu Głównego do dnia 25 stycznia 2018 r.
  • II. Na podstawie faktury – w przypadku kiedy z tej samej (lub pobliskiej) miejscowości jadą na eliminacje okręgowe uczniowie z więcej niż jednej szkoły, istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży uczestników wynajętym środkiem lokomocji np. busem.
    Koszt przejazdu dla jednej osoby nie powinien być wyższy niż zakup uczniowskich biletów PKP, wymienionych w pkt. I.